Tôi là Nguyễn Văn Trường (Ceo của Công ty TNHH Nhượng Quyền Việt)

Công ty TNHH Nhượng Quyền Việt chuyên cung cấp dịch vụ nhượng quyền thương hiệu, nhượng quyền Việt Nam,…..

Ngày sinh:  12/11/1990

Số CMT: 173458234

Số điện thoại: 0969.36.9092

Email: nhuongquyenviet@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà Việt Á – Số 9 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Website: https://nhuongquyenviet.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017114227260

Twiter: https://twitter.com/NguynVn01771435

Linkin: https://www.linkedin.com/in/nguy%E1%BB%85n-v%C4%83n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-37122518b/

Nguyễn Văn Trường