logo xay dun chuoi thuong hieu

QUY TRÌNH HỢP TÁC

icon

Phí nhượng quyền

50 Triệu

icon web thuong hieu

Tư vấn thương hiệu

Tìm hiểu, giới thiệu Thương Hiệu

icon tren web

Kí kết hợp đồng

Khi cả 2 bên đã chấp nhận điều khoản hợp tác

icon web

Setup, Vận Hành cửa Hàng

Hỗ trợ setup cửa hàng, đào tạo nhân viên, marketing, quy trình vận hành…