Mục tiêu của các công ty công nghệ số là đóng góp vào GDP trong 3 năm tới là 6-6,5%/năm  

Thúc đẩy phát triển ngành công nghệ số trở thành ngành dẫn dắt cuộc Cách mạng Công nghiệp Việt Nam 4.0, với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 2,5 lần tỷ lệ hàng năm. Tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ số lên 25 tỷ USD…

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt Chỉ thị về định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông đến năm 2023 và cho giai đoạn 2024-2025. xác định rõ mục tiêu, mục tiêu cụ thể đối với các ngành, trong đó có ngành Công nghệ thông tin (CNTT-TT), với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông sẽ đạt 185 tỷ đô trong năm 2025

Theo định hướng phát triển của ngành TT&TT, mục tiêu công nghệ năm 2023 và giai đoạn 2024-2025 đã được đặt ra trong lĩnh vực thông tin. đến ngành mà đến năm 2023 tổng thu nhập của ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông sẽ tăng lên 165 tỷ USD. Con số này sẽ tăng lên 175 tỷ USD vào năm 2024 và đạt 185 tỷ USD vào năm 2025.

Tỷ trọng của các công ty công nghệ số trong tổng sản phẩm quốc dân sẽ là 6-6,5%/năm trong ba năm tới. Kim ngạch xuất khẩu của ngành CNTT sẽ đạt 137 tỷ USD vào năm 2023, tăng lên 148 tỷ USD vào năm 2024 và 160 tỷ USD vào năm 2025.

Mục tiêu của các công ty công nghệ số là đóng góp vào GDP trong 3 năm tới là 6-6,5%/năm

Năm 2022, doanh thu của ngành CNTT-TT ước đạt 148 tỷ USD. 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra cho năm 2022. Tỷ trọng đóng góp của ngành CNTT-TT năm 2022 trong GDP ước đạt 3,336 tỷ USD, tăng 8,7% so với năm 2021.

Như vậy, trong 5 năm qua, Doanh thu ngành CNTT-TT Việt Nam tăng đều từ gần 103 tỷ USD năm 2018 lên hơn 12,67 tỷ USD vào năm 2020 và 136,15 tỷ USD vào năm 2021.

Nếu kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử và phần cứng năm 2022 ước đạt 136 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2021 và sẽ đạt kế hoạch đề ra vào năm 2022. thương mại xuất siêu hơn 26 tỷ USD (năm 2021 Việt Nam xuất siêu hơn tỷ USD).

Mục tiêu của các công ty công nghệ số là đóng góp vào GDP trong 3 năm tới là 6-6,5%/năm  

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký hoạt động năm 2022 ước tính khoảng 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với năm 2021 và đạt kế hoạch năm 2022 của Bộ.Hiện nay theo thống kê có 000 công ty đang hoạt động tại đây. công nghệ kỹ thuật số.

Theo Bộ TT&TT, khoảng 60% doanh nghiệp gia công phần mềm đã thay đổi trọng tâm từ gia công từng công đoạn giá trị thấp sang làm tất cả các giải pháp, sản phẩm đều có giá trị.

Mục tiêu của các công ty công nghệ số là đóng góp vào GDP trong 3 năm tới là 6-6,5%/năm  
Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của công nghiệp công nghệ số gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước

Thống kê cho thấy, tổng doanh thu của các công ty phần mềm và công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài là hơn 2,2 tỷ USD. Đặc biệt, lần đầu tiên doanh thu của công ty công nghệ số Việt Nam về giải pháp phần mềm và dịch vụ ra nước ngoài vượt 1 tỷ USD.

Các công ty lớn tăng cường đầu tư cho R&D (RandD) tại Việt Nam. Năm 2022, đầu tư của người ViệtDoanh nghiệp FDI sẽ chuyển từ gia công sản xuất sang đầu tư R&D, thành lập trung tâm R&D tại Việt Nam, thường là Samsung, Qualcomm, Panasonic, Intel…

Đến năm 2025, tăng trưởng doanh thu hàng năm theo chỉ thị này. . tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số cao gấp đôi GDP cả nước. Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập và hoạt động.

Các sản phẩm và dịch vụ công nghệ số được thiết kế và sản xuất trong nước đáp ứng hơn 50% nhu cầu của các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, nó phát triển 10các công ty công nghệ kỹ thuật số hàng đầu với khả năng cạnh tranh quốc tế hơn một tỷ đô la.

Đặc biệt, Việt Nam nằm trong số 5 nước dẫn đầu thế giới về doanh thu từ dịch vụ phần mềm, sản xuất và phân phối điện thoại di động. Cả nước có ít nhất 8 địa phương có doanh thu công nghệ số vượt 1 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ số đạt 25 tỷ USD.

Ngành công nghệ số là chìa khoá, thúc đẩy sự trỗi dậy của quốc gia số

Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, ngành công nghệ số của Việt Nam, trong đó tập trung vào thiết kế, sáng tạo và sản xuất, là ngành động lực chính để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của đất nước. hiện đại hóa, phát huy khả năng toàn diện của chuyển đổi số, thúc đẩy hình thành quốc gia số.

Chỉ đạo của Bộ cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu Make trong CNTT-TT .ngành tại Việt Nam. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển trong nước và vươn ra thế giới, nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển công nghiệp; sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số lấy kinh doanh làm trung tâm, chất lượng và thương hiệu sản phẩm làm gốc, công nghệ số là then chốt; quản lý nâng cao chất lượng và thương hiệu công nghệ số tại Tee Việt Nam.

Do đó, Bộ TT&TT xác định trong năm 2023, trọng tâm chính là xây dựng chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Đặc biệt xây dựng đề án xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin năng động để thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện – điện tử, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). ) sản phẩm công nghệ tại các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ có các hoạt động hỗ trợ sản phẩm Make in Vietnam với các chương trình quảng bá thương hiệu kết nối cung cầu.

Mục tiêu của các công ty công nghệ số là đóng góp vào GDP trong 3 năm tới là 6-6,5%/năm  

Ngoài ra, còn thúc đẩy sức hấp dẫn đầu tư của RandD trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số, kết nối các công ty Việt Nam với các công ty hàng đầu, BigTech lớn như Samsung, LG; tổ chức các hoạt động tiếp xúc giữa các công ty đầu tư trực tiếp với các công ty trong nước.

Sau đó, trong giai đoạn 2024 – 2025, trọng tâm là thúc đẩy quản lý, nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, tập trung vào các công nghệ số mới như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, BigData, điện toán đám mây, tin học , 5G và các thế hệ tiếp theo. …

Việc xây dựng và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số như 5G, các chương trình, dự án hạ tầng IoT diễn ra rầm rộ ở các khu đô thị, khu công nghiệp, bến cảng, nhà máy…

Để đạt được những mục tiêu đặt ra cho ngành CNTT-TT, Bộ. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023. Vì vậy, trong tháng 6/2023, Cục Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12/2023 và sẽ trình Thủ tướng đề án xây dựng ngành công nghệ thông tin năng động.

Bao gồm đầu tư sản xuất sản phẩm điện, điện tử, Internet vạn vật và sản phẩm trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực cũng sẽ hoàn thành nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa thiết bị mạng 5G trong tháng 12; xây dựng cơ sở dữ liệu về thể chế CNTT quốc gia…

Xây dựng và phát triển các chương trình, dự án phát triển hạ tầng cho ngành công nghệ số như 5G tập trung cho công nghiệp, IoT chuyên sâu cho đô thị, công nghiệp, cảng, nhà máy…


Tham khảo thêm về những thương hiệu nhượng quyền khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »