GDP bình quân của Việt Nam so với 10 nước còn lại trong ASEAN hiện giờ ra sao?

GDP bình quân Việt Nam so với các nước ASEAN hiện tại ra sao?

Năm 1990, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 96 USD trong khi đó GDP bình quân của Lào khoảng 191 USD. Như vậy, GDP Việt Nam vào năm 1990 chỉ bằng 1/2 GDP bình quân của Lào.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) , năm 1990, GDP bình quân của Lào gấp 2 lần Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ trên đã có sự thay đổi rõ rệt.

Giai đoạn 1990-1995, GDP bình quân của Việt Nam liên tục thấp hơn Lào. Năm 1995, GDP bình quân của Lào đạt khoảng 364 USD, và Việt Nam là khoảng 277 USD. Tuy nhiên, sau năm 1997, GDP của Việt Nam đã vượt qua Lào. Năm 1997, GDP Việt Nam đạt khoảng 348 USD, và của Lào là khoảng 346 USD.

Năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 3.694 USD và GDP bình quân của Lào là khoảng 2.551 USD. Theo tính toán, chỉ số GDP Việt Nam gấp khoảng 1,45 lần GDP bình quân của Lào. Như vậy, sau 32 năm, GDP bình quân của Việt Nam từng chưa bằng 1/2 Lào thì đến nay đã tăng 1,45 lần.

Trong giai đoạn 1990-2021, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng gần 40 lần, trong khi GDP bình quân của Lào chỉ đạt hơn hơn 12 lần.

Xét trong tất cả các quốc gia thành viên khối ASEAN, thứ hạng GDP bình quân của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 1990-2021.

Năm 1990, thu nhập trung bình của Việt Nam xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, vẫn cao hơn Myanmar (49,26 USD) . Sang năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Campuchia để đứng thứ 8/10 các nước ở Đông Nam Á. Lúc đó, GDP bình quân của Việt Nam là khoảng 324 USD, cao hơn Myanmar (130 USD) và Campuchia (319 USD) .

GDP bình quân của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN từ giai đoạn năm 1990-2021. (Nguồn: WB)
GDP bình quân các nước trong khối ASEAN từ giai đoạn năm 1990-2021 (Nguồn: WB)

Từ năm 1997-2021, GDP bình quân đã vượt hơn Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào. Cụ thể, vào năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam xếp thứ 6/10 các nước trong khối ASEAN.

Hiện nay, GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đang xếp trên Việt Nam. GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đang gấp lần lượt là 16 lần, 8 lần, 3 lần, 2 lần và 1,2 lần so với GDP bình quân của Việt Nam.

Sau 32 năm liên tục đổi mới, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng từ 96 USD năm 1990 đến 3.694 USD năm 2021.

Trong giai đoạn 1990-2021, GDP bình quân của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực ASEAN (gấp gần 40 lần) . Các quốc gia khác cũng có những tiến triển nhưng chậm lại hơn bao gồm: Myanmar (gấp 24,1 lần) , Lào (gấp 12,5 lần) , Campuchia (gấp 8 lần) , Indonesia (gấp 7,3 lần) , Singapore (gấp 6,14 lần) , Thái Lan (gấp 4,8 lần) , Malaysia (gấp 4,65 lần) , Philippines (gấp 4,35 lần) và Brunei (gấp 2,3 lần).

Sau 28 năm, xét về tỷ lệ đóng góp của Việt Nam, từ năm 1993 – 2021 đã tăng gấp 4 lần. Nếu trong năm 1933, tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP của khối ASEAN đạt khoảng 2,62%. Đến năm 2021, tỷ lệ đóng góp của Việt Nam vào GDP của khối ASEAN đạt khoảng 10,28%, xếp thứ 5/10 các nước có đóng góp lớn nhất vào GDP của khối ASEAN.

Tỷ lệ đóng góp của các nước vào GDP của khối ASEAN năm 2021 (%). (Nguồn: IMF)
Tỷ lệ đóng góp của các nước vào GDP của khối ASEAN năm 2021 (%) (Nguồn: IMF)

Indonesia vẫn là nước có đóng góp lớn nhất vào GDP của khối ASEAN, đóng góp khoảng 32,12% năm 2021. Từ năm 1993-2021, tỷ lệ đóng góp của các nước trong khối ASEAN đã thay đổi đáng kể. Cụ thể, Thái Lan có tỷ lệ đóng góp giảm từ 25,6% vào năm 1993 còn 15,26% vào năm 2021. Cùng với đó, Philippines, Malaysia, Singapore cũng có tỷ lệ đóng góp giảm.

Tham khảo thêm về những thông tin về nhượng quyền khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua  hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »