Vì sao nên nhượng quyền thương mại ngay bây giờ

Vì sao nên nhượng quyền thương mại ngay bây giờ

Một câu hỏi mà tôi thường nhận được là “Tại sao lại nhượng quyền thương mại?” Trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi này, điều quan trọng là tôi phải xác định ý nghĩa của việc trở thành bên nhận quyền hoặc bên nhượng quyền.

Một công ty cấp phép cho các nhãn hiệu và phương pháp của mình được gọi là “bên nhượng quyền”, trong khi một cá nhân trả tiền để sử dụng các nhãn hiệu và phương pháp của bên nhượng quyền được gọi là “bên nhận quyền”.

Vì sao nên nhượng quyền thương mại ngay bây giờ

Người được nhượng quyền mở các bản sao hoạt động kinh doanh của bên nhượng quyền và điều hành chúng với sự hỗ trợ liên tục của bên nhượng quyền trong một thời gian hợp đồng.

Kinh doanh nhượng quyền nhẹ vốn ở cấp độ bên nhượng quyền

Vì vốn cần thiết để phát triển kinh doanh và mở các địa điểm mới ở cấp độ bên nhận quyền, nên hệ thống nhượng quyền có thể phát triển nhanh chóng đồng thời cho phép bên nhượng quyền có khả năng dành vốn khả dụng cho cơ sở hạ tầng công ty cần thiết để hỗ trợ bên nhận quyền ở các khu vực khác.

Một doanh nghiệp nhượng quyền cung cấp “dễ dàng gia nhập” và “bằng chứng về khái niệm” ở cấp độ bên nhận quyền

Mặc dù mô hình nhượng quyền thương mại thường yêu cầu bên nhận quyền giải quyết phần lớn chi phí vốn, nhưng nguồn tài chính cho khoản chi vốn này luôn sẵn có cho bên nhận quyền thông qua một thị trường được thiết lập và có tính cạnh tranh cao đối với các dịch vụ ngân hàng phụ trợ và cho vay nhượng quyền thương mại.

Vì sao nên nhượng quyền thương mại ngay bây giờ

Đối với những người được nhượng quyền lớn hơn, nhiều địa điểm và trong khu vực, cũng có sự tăng trưởng đầu tư của các công ty cổ phần tư nhân khi họ nhận ra chất lượng của mạng lưới nhượng quyền như một phương tiện đầu tư. Điều này dẫn đến kết quả là: khả năng tiếp cận vốn sẵn sàng giúp dễ dàng gia nhập đối với những người được nhượng quyền mới đủ điều kiện; và bằng chứng về khái niệm cung cấp sự tự tin rằng những người cho vay và các công ty cổ phần tư nhân cần triển khai vốn một cách nhất quán.

Một doanh nghiệp nhượng quyền được coi là rủi ro thấp hơn so với một doanh nghiệp không nhượng quyền truyền thống

Nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh rủi ro thấp hơn vì nhiều lý do. Để bắt đầu, biểu ngữ thường là một doanh nghiệp đã được chứng minh, thường có thành tích lâu dài về thành công.

Vì sao nên nhượng quyền thương mại ngay bây giờ

Sau đó, có sự hỗ trợ đáng kể do bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhận quyền để xem xét, bao gồm hỗ trợ vận hành, lựa chọn địa điểm, đào tạo và tiếp thị. Cuối cùng, vì mỗi địa điểm nhượng quyền là một phần mở rộng của thương hiệu, bên nhượng quyền có quyền lợi nhất định đối với sự thành công của từng địa điểm và hỗ trợ các bên nhận quyền của mình một cách phù hợp.


Tham khảo thêm về những thương hiệu nhượng quyền khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »