Giải ngân ít nhất 95% trong hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ngày 21/2. ..

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhanh và khó dự đoán. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, thất nghiệp ở mức cao. Cạnh tranh chiến lược nước lớn, xung đột kinh tế và chiến tranh thương mại gay gắt hơn. Xung đột vũ trang tại Ukraine vẫn có thể kéo dài. Hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu rất nghiêm trọng.

Theo Thủ tướng, nước ta là quốc gia đang phát triển, nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, trong nội tại cũng có nhiều khó khăn, mặt khác lại hội nhập sâu rộng, nền kinh tế có độ mở cao, một biến động nhỏ bên ngoài cũng có thể tác động lớn tới bên trong.

Tình hình có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn”, Thủ tướng nêu rõ.

“Chúng ta phải giữ vững bản lĩnh, linh hoạt khi lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh khó khăn, thử thách, những áp lực đến cùng lúc từ cả bên trong và bên ngoài.

Một trong những giải pháp là thúc đẩy đầu tư công, giải ngân đầu tư công vừa là nguồn lực, vừa là động lực phát triển, nhưng đây vẫn là nhiệm vụ lớn, triển khai khó khăn và là vấn đề trăn trở kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ “,người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Năm 2023, Chính phủ xác định thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương.

Theo nghị quyết, giải ngân đầu tư công có ý nghĩa to lớn về mọi mặt, giúp tháo gỡ các nút thắt về kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, giáo dục, văn hoá, xã hội.

Bảo đảm an ninh quốc phòng; tạo việc làm, tăng cường an sinh xã hội; tạo động lực mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường kết nối địa phương, kết nối vùng;duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Bảo đảm các cân đối lớn, tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công cũng là thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, trọng điểm phối hợp chặt chẽ, hợp lý và đồng bộ với chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả cùng các chính sách khác.

nhằm mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, tổ chức các hội nghị trực tuyến toàn quốc, phiên họp; lập 06 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công và gần đây đã có Nghị quyết số 124/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành khi đi công tác địa phương đã dành nhiều thời gian đi khảo sát, kiểm tra một số dự án đầu tư công trọng điểm quốc gia, của tỉnh, thành phố.

Nhờ đó, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31/01/2023 là 541.857,52 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 95,11%) nhưng là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước đây, tăng khoảng 23,5% (khoảng 103 nghìn tỷ đồng) so với năm 2021.

Giải ngân ít nhất 95% trong hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023
Thủ tướng Phạm Viết Chánh phát biểu tại hội nghị

Công việc giải ngân vốn đầu tư công và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội ngày càng nặng nề khi tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 là gần 711,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 130 nghìn tỷ đồng so với 2022.

“Chúng ta phải vừa bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, vừa bảo đảm đúng chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án.

Nếu không có giải pháp phù hợp ngay từ ngày đầu, tháng đầu thì giải ngân vốn đầu tư công sẽ chậm, đầu tư công càng kéo dài thì càng lãng phí, đội vốn, chỉ số ICOR tăng, hiệu quả giảm, ảnh hưởng tới nguồn lực và động lực của sự phát triển”, Thủ tướng yêu cầu.

Với khối lượng vốn đầu tư công lớn hơn hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.


Tham khảo thêm về những thông tin về sự kiện kinh tế khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua  hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »