Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại bạn cần phải biết

Khi có ý định mua nhượng quyền, điều quan trọng là bạn phải hiểu đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền. Thỏa thuận nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ giữa bên nhận quyền và bên nhượng quyền.

Không có thỏa thuận nhượng quyền thương mại tiêu chuẩn và mọi bên nhượng quyền điều chỉnh thỏa thuận nhượng quyền của họ phù hợp với hoạt động của công ty và đôi khi, các điều khoản của thỏa thuận nhượng quyền có thể rất khắc nghiệt và hạn chế.

Có các đặc điểm chung của Hợp đồng nhượng quyền mà bạn cần biết trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền với bên nhượng quyền:

1. Các điều khoản cơ bản

Các bên nhận quyền tiềm năng sẽ chọn bên nhượng quyền đã thành lập và có lợi nhuận để bắt đầu kinh doanh. Khi hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền đang bùng nổ, điều quan trọng đối với Bên nhượng quyền là quản lý/quản lý hệ thống nhượng quyền của họ một cách hiệu quả và có lợi nhuận.

Do đó, Bên nhượng quyền sẽ yêu cầu các bên nhận quyền sử dụng cùng một hệ thống và tuân thủ các điều khoản chung của thỏa thuận nhượng quyền thương mại, trong đó bạn phải ký thỏa thuận nhượng quyền thương mại giống như mọi bên nhận quyền khác nếu bạn muốn mua nhượng quyền nói trên.

Thông thường, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng nhượng quyền thương mại là không thể thương lượng và không thay đổi vì bên nhượng quyền có quyền thương lượng cao hơn trong mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền.

2. Yêu cầu nghiêm ngặt

Thông thường bên nhượng quyền áp đặt rất nhiều yêu cầu nghiêm ngặt đối với bên nhận quyền. Vì vậy, hợp đồng nhượng quyền sẽ đặt ra các yêu cầu bắt buộc bên nhận quyền phải tuân thủ hệ thống nhượng quyền một cách nghiêm ngặt. Bất kỳ sự không tuân thủ nào cũng có thể dẫn đến việc vi phạm hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Yêu cầu nghiêm ngặt từ hợp đồng nhượng quyền mà bạn cần phải biết

Bạn nên hiểu rằng mọi bên nhượng quyền sẽ yêu cầu tất cả các bên nhận quyền sử dụng hệ thống nhượng quyền thành công của họ để đảm bảo rằng tất cả hoạt động kinh doanh nhượng quyền đều có lãi.

3. Sự hạn chế

Không phải với các yêu cầu nghiêm ngặt ở trên, bạn sẽ thấy rằng các điều khoản và điều kiện khác cũng bị hạn chế. Bên nhượng quyền sẽ hạn chế quyền tự do của bên nhận quyền và tiến hành trong khi điều hành hoạt động kinh doanh nhượng quyền của riêng họ, đặc biệt là các điều khoản không cạnh tranh.

Thông thường nếu thỏa thuận nhượng quyền thương mại có điều khoản không cạnh tranh này. Lý do chính là bên nhượng quyền sẽ chia sẻ thông tin bí mật của họ, tức là bí mật thương mại, kiến thức bí quyết và cấu trúc hệ thống vận hành trong quá trình kinh doanh nhượng quyền và họ không muốn bạn tiết lộ và/hoặc sử dụng tất cả thông tin bí mật cho bên thứ ba và / hoặc cạnh tranh với nhượng quyền thương mại của anh ấy vì lợi ích của riêng bạn.

Bạn nên hiểu rằng những bên nhận quyền trước đây có thể bắt đầu kinh doanh trên cùng một con phố sau khi họ không còn là bên nhận quyền. Nếu các bên nhận quyền trước đây bắt đầu kinh doanh giống nhau bằng cách sử dụng thông tin bí mật của bên nhượng quyền và/hoặc sao chép hệ thống nhượng quyền, điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh nhượng quyền của bên nhượng quyền. Vì vậy, các điều khoản và điều kiện ghi trong hợp đồng nhận quyền sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của bên nhượng quyền dưới mọi góc độ.

4. Phí cố định

Bên nhượng quyền sẽ áp dụng một số khoản phí và/hoặc phí cố định, ví dụ như phí hành chính, phí bản quyền, phí duy trì, v.v. đạt được mục tiêu doanh số trong khoảng thời gian quy định trong Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Chi phí cố định là gì? Chi phí cố định trong hợp đồng nhượng quyền

Bạn sẽ không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng có những điều khoản đặt ra mức phí cố định và/hoặc các khoản phí mà bên nhận quyền phải trả theo thỏa thuận nhượng quyền. Tuy nhiên, một số khoản phí và/hoặc lệ phí do bên nhượng quyền áp đặt có thể được thương lượng lại về số tiền.

5. Thời hạn cố định

Bên nhượng quyền sẽ quyết định thời hạn của hợp đồng nhượng quyền. Thỏa thuận nhượng quyền sẽ cung cấp cho tất cả các bên nhận quyền một thời hạn cố định của hoạt động kinh doanh nhượng quyền và nếu bên nhận quyền có ý định bán hoạt động kinh doanh nhượng quyền của họ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thời hạn cố định, thì bên nhận quyền phải trả tiền bồi thường cho bên nhượng quyền.

[Nhượng quyền 2022] Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại bạn cần phải biết

Một số bên nhượng quyền sẽ cung cấp thời hạn ngắn hơn, tức là 5 năm theo luật nhượng quyền năm 1998, cho những bên nhận quyền mới gia nhập.

Trên đây là tổng hợp những điều khoản cơ bản có trong hợp đồng nhượng quyền mà Nhượng Quyền Việt muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích và khởi nghiệp thuận lợi với mô hình này.


Tham khảo thêm về những kiến thức kinh doanh khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »