Lần đầu tiên Việt Nam tiến hành quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Đây là một trong các căn cứ cơ bản để việt nam xây dựng hệ thống quy hoạch tài nguyên nước ngành quốc gia có khai thác, sử dụng nước như quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và là chiến lược tổng hợp của quốc gia về quản lý, điều tiết, phân bổ, tái tạo, sử dụng, bảo tồn, phát huy tài nguyên nước. ..

Lần đầu tiên Việt Nam có Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quy hoạch tài nguyên nước 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch thứ 5/38 Quy hoạch ngành quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, Quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch tổng thể, mới triển khai thực hiện lần đầu và trong bối cảnh nhiều quy hoạch cấp ngành có lĩnh vực về nước đã và đang triển khai xây dựng.

Do đó, các định hướng quy hoạch về điều hoà, phân bổ, cung cấp, quản lý, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống thiệt hại do nước tạo nên được xem xét cụ thể trên cơ sở tài nguyên nước theo từng lưu vực sông trên phạm vi quốc gia, thực trạng, nhu cầu dùng nước của mỗi ngành có sản xuất, tiêu thụ nước. Quy hoạch tài nguyên nước có mối liên hệ với nhiều quy hoạch ngành quốc gia khác có nguồn nước như quy hoạch phòng chống thiên tai và thuỷ lợi, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia,…

Đến năm 2025, 100% lưu vực sông lớn, quan trọng có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; đảm bảo nguồn nước góp phần nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch cho sinh hoạt của dân cư đô thị đạt 95%- 100% và 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

Lần đầu tiên Việt Nam có Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Quy hoạch tài nguyên nước là một trong nhiều cơ sở để việc xây dựng những quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến nguồn nước như quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; là chiến lược tổng thể của quốc gia về việc quản lý, điều hoà, phân phối, tái tạo, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước và phòng ngừa, chống thiệt hại do nước gây ra.

Đây cũng là định hướng tổng thể đối với 6 vùng phát triển kinh tế xã hội: Trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; sử dụng 13 lưu vực sông lớn (Bằng Giang – Kỳ Cùng, Hồng – Thái Bình, Mã, Cả, Hương, Vũ Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn – Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpok, Đồng Nai, Cửu Long) ; nhóm lưu vực sông ven biển và một số đảo trên lãnh thổ Việt Nam triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Quy hoạch hướng tới khai thác, quản lý, phát triển tổng hợp, đồng bộ, hài hoà theo lưu vực sông, liên vùng, các địa phương; tất cả nhu cầu về nước phục vụ đời sống kinh tế xã hội đều gắn với chất lượng và khả năng cung cấp của nguồn nước, nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, nâng, đa mục tiêu, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thuỷ sinh, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Cùng với đó, hướng tới đảm bảo số lượng và chất lượng, gắn kết chặt chẽ giữa sử dụng với duy trì, tái tạo nguồn lợi thuỷ, nâng cao khả năng trữ nước, khôi phục lại nguồn nước đã suy giảm, cạn kiệt, ô nhiễm; hợp tác, chia sẻ bình đẳng và bền vững tài nguyên nước qua biên giới…

Mục tiêu sau năm 2030 điều hoà, phân bổ nguồn nước công bằng, hiệu quả giữa các vùng, địa phương, nhóm đối tượng khai thác, sử dụng nước theo quy hoạch tổng thể lưu vực sông liên tỉnh để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội.

Đến năm 2025, 100% lưu vực sông lớn, nhỏ có quy hoạch tổng thể lưu vực sông liên tỉnh; kiểm soát chất lượng nước góp phần tăng tỷ lệ tiêu thụ nước sạch vào nhu cầu thiết yếu của dân cư thành thị lên 95% – 100% và 65% dân số nông thôn được dùng nước sạch.

Kiểm soát cơ bản 90% các hoạt động quản lý, sử dụng nước góp phần ến cao hiệu quả, năng lực khai thác, bảo vệ nước và hạn chế tình trạng rò rỉ nước trong hệ thống các công trình thuỷ lợi; giảm tỷ lệ lãng phí nước đối với hoạt động cấp nước dưới 10%.

Khắc phục hiệu quả tình trạng hạn hán, thiếu hụt nước vào mùa mưa ở một số lưu vực sông, những vùng khó khăn tiếp cận nguồn nước, đặc biệt là các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu, vùng xa và biển hải đảo.

Quy hoạch đặt mục tiêu phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế triệt để tình trạng gây suy giảm, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo vào năm 2030 thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa ra sử dụng chiếm tối thiểu 30% tổng lượng nước thải tại khu vực đô thị loại II trở lên và 10% tại các đô thị từ loại V trở lên…

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Quy hoạch là cột mốc quan trọng, đánh dấu quy hoạch ngành quốc gia lần đầu tiên được xây dựng trong lĩnh vực tài nguyên nước, là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo điều tiết, phân phối tài nguyên nước phù hợp với những mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030) và là một trong nhiều căn cứ cần thiết để việc lập hệ thống quy hoạch ngành quốc gia có quản lý, sử dụng nước như quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.


Tham khảo thêm về những thương hiệu nhượng quyền khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »