Cảnh báo 7 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam

Cảnh báo 7 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam

Hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê cho thấy có 07 nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm, dịch vụ CNTT phổ biến, có thể gây ảnh hưởng lớn đến người dùng ở Việt Nam.

Trong bản tin cảnh báo tuần mới nhất từ ​​ngày 3/4/2023 đến ngày 9/4/2023, theo Bộ phận An toàn thông tin thuộc Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia, Bộ TT&TT. Có ít nhất 651 lỗ hổng, trong đó  73 cao, 54 trung bình, 01 thấp và 523 không xác định. Trong số đó, có ít nhất 123 lỗ hổng bảo mật cho phép  thực thi và tiêm mã.

Cảnh báo 7 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam

Hệ thống kỹ thuật của Bộ An toàn thông tin đang tích cực rà soát không gian mạng Việt Nam, theo ước tính và thống kê, có 07 lỗ hổng/nhóm lỗ hổng trong các sản phẩm, dịch vụ CNTT phổ biến có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với người dùng  Việt Nam: Lỗ hổng nhóm 14  trong Google, nhóm 05  trong Linux, nhóm 08  trong Apache, nhóm 104  trong WordPress, nhóm 08  trong IBM, nhóm 08 trong Samsung, 01  trong Ubuntu.

Cảnh báo 7 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam

Một số lỗ hổng của các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam:

– Google: CVE-2023-1810, CVE-2023-1811,…

– Linux: CVE-2023-1855, CVE-2023-1838,…

– Apache: CVE-2023-26269, CVE-2023-28706,…

– WordPress: CVE-2023-23996, CVE-2023-23998,…

– IBM: CVE-2023-27284, CVE-2023-26283,…

– Samsung: CVE-2023-28613.

– Ubuntu: CVE-2020-11935.

Tuần qua, có nhiều máy chủ và thiết bị tại Việt Nam có thể trở thành nguồn gốc của các cuộc tấn công DRDoS. Trong tuần, 47.608 (trong số 48.402) thiết bị có khả năng được huy động và trở thành nguồn gốc của một cuộc tấn công DRDoS. Các thiết bị này được tiếp xúc với các dịch vụ NTP (123), DNS (53) và Đã tính phí (19).

Cảnh báo 7 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam

Trong tuần, các trang/cổng thông tin điện tử của Việt Nam bị tấn công 156 lần: 141 cuộc tấn công lừa đảo, 15 cuộc tấn công  mã độc.  Trong tuần, cư dân mạng Việt Nam đã báo cáo 275  trường hợp lừa đảo lên Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia (NCSC) thông qua hệ thống  https://canhbao.khonggianmang.vn. Kiểm toán và phân tích đã xác định được nhiều vụ lừa đảo trên các trang web ngân hàng,  trang web thương mại điện tử, v.v.


Tham khảo thêm về những thông tin về sự kiện kinh tế khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua  hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »