Đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 6.000 văn bản gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi rà soát 22.000 văn bản, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định có những quy định bất hợp lý gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật 2022, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ rào cản chính sách để giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển” đặt trong bối cảnh đất nước đang tập trung khắc phục hậu quả của thiên tai và thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 6.000 văn bản tạo khó khăn cho doanh nghiệp
Phó thủ tướng lưu ý nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn tiếp cận những gói, chương trình kích cầu hồi phục của Chính phủ.

Trong gần 3 năm vừa qua, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt. Môi trường thế giới biến động và hậu quả của Covid-19 khiến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế gặp nhiều trở ngại.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng đương đầu với khó khăn do đứt chuỗi cung ứng, đình trệ sản xuất, chi phí tăng, thị trường bất ổn. Do đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có vai trò quan trọng, đặc biệt là gỡ nút thắt, điểm nghẽn pháp lý.

Hỗ trợ năm 2022, Bộ Tư pháp và một số đơn vị đã rà soát 22.000 văn bản liên quan, tổng hợp đề nghị ban hành, thay thế hoặc huỷ bỏ gần 6.000 văn bản có nội dung trùng lặp.

Mặc dù đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ pháp lý đối với doanh nghiệp song công tác triển khai không đáp ứng kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là vừa và nhỏ, vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận những nguồn tín dụng.

Nguồn lực đầu tư vào hoạt động pháp lý cho doanh nghiệp cũng hạn chế. Hiệu quả thực thi không cao.

Nhu cầu trợ giúp pháp lý với mục tiêu làm việc tốt trong nước và sẵn sàng cạnh tranh quốc tế. Yêu cầu về chất lượng và nội dung pháp lý sẽ ngày một cao hơn nữa.

Một trong các nhiệm vụ giải pháp chính nêu rõ trong Nghị quyết 57 là tập trung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật và cơ chế hướng dẫn thi hành.

Theo Phó thủ tướng, cần thảo luận kỹ lưỡng thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phân tích sâu về môi trường thể chế, hành lang, khuôn khổ pháp lý; cách thức tiếp cận dịch vụ hỗ trợ pháp lý; nhận diện rào cản, điểm yếu tạo trở ngại cho doanh nghiệp khi sử dụng quyền dân sự; xác định chính sách đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn và các vấn đề mới phát sinh chưa được điều chỉnh.

Đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 6.000 văn bản gây khó cho doanh nghiệp

Thứ hai là khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp. Hoạt động này cần có ý kiến của cơ quan Nhà nước, luật sư, tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý và cả cộng đồng doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho biết sẽ có những giải pháp hướng tới một số lĩnh vực nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và các trợ giúp pháp lý; phòng ngừa, ngăn chặn xung đột thương mại; giảm rủi ro khi tham gia hợp tác kinh tế quốc tế.

Đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 6.000 văn bản gây khó cho doanh nghiệp

Ngoài ra, cần nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, lộ trình theo từng giai đoạn để thay đổi và nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ doanh nghiệp.

“Xác định rõ quyền hạn của từng bên tham gia và lộ trình phải đưa doanh nghiệp vào vị trí trung tâm cho sự tăng trưởng kinh tế. Cần có cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ để củng cố và phát triển chức năng pháp chế, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân “,Phó thủ tướng nói.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, các rủi ro do kiện cáo sẽ ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp cần có biện pháp tự vệ nhằm bảo đảm lợi ích.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, ban ngành nghiên cứu những kiến nghị của doanh nghiệp để có biện pháp xử lý và giải quyết phù hợp.


Tham khảo thêm về những thương hiệu nhượng quyền khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »