Quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2023

Quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2023

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 3 tháng đầu năm 2023,  vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh của Việt Nằm ra nước ngoài  đạt gần 119,5 triệu USD (bằng 56,5%  cùng kỳ).

Trong đó, có 21 lượt dự án được cấp mới giấy chứng nhận  đầu tư  với tổng vốn đăng ký  gần 113,3 triệu USD (bằng 62,8%  cùng kỳ); thực hiện 7  dự án, tăng vốn đầu tư  hơn 6,2 triệu USD (bằng 19,9% so với cùng kỳ).

Theo nhóm ngành,  nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trong 11 ngành. Thông tin và truyền thông có 03 dự án đầu tư mới và 01 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 105,4 triệu USD, bằng 88,2%  vốn  đầu tư đăng ký.

Quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2023

Các dịch vụ khác đứng thứ hai với 1 vòng dự án, điều chỉnh tăng vốn thêm 5 triệu USD, tương đương 4,2%; sau đó là  bán buôn và bán lẻ; y tế, sản xuất, v.v.

Theo báo cáo, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ nhận đầu tư từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023. Singapore dẫn đầu  với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 105,5 triệu USD, chiếm 88,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo  là Israel, Campuchia, Úc, Thái Lan, Lào, v.v.

Quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 20/3/2023, có 1.625 dự án đầu tư  nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư  gần 21,9 tỷ USD. Trong đó có 141 dự án  doanh nghiệp  nhà nước với tổng vốn đầu tư  gần 11,67 tỷ USD, chiếm gần 53,3% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2023

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào  ngành khai khoáng (31,8%); nông, lâm nghiệp và thủy sản (15,7%). Các khu vực nhận được nhiều vốn đầu tư nhất từ ​​Việt Nam  là Lào (24,5%); Campuchia (13,5%); Venezuela (8,3%);…


Tham khảo thêm về những thông tin về sự kiện kinh tế khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua  hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »