5.000 tỷ tiền doanh nghiệp thuế được từ các doanh nghiệp nước ngoài

5.000 tỷ tiền thuế được từ các doanh nghiệp nước ngoài

Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài nhằm hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết đến nay đã có 49 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế, với tổng số thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết thêm, từ ngày 1/7/2022, hệ thống hóa đơn điện tử đã được áp dụng cho 100% doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh trên cả nước. Qua đó, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý trên 4 tỷ hóa đơn điện tử, bình quân 100 triệu hóa đơn/ngày.

Một số đơn vị có số nộp thuế lớn như: Apple, Google, Meta (công ty mẹ của Facebook)
Một số đơn vị có số nộp thuế lớn như: Apple, Google, Meta (công ty mẹ của Facebook)

Cũng theo Tổng cục thông kê, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, toàn ngành đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung nguồn lực để triển khai từ năm 2022. Đến nay, 12.864 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, với số lượng hóa đơn điện tử cơ quan đã tiếp nhận và xử lý là hơn 2,8 triệu hóa đơn.

Ngoài ra, việc các đơn vị trong cũng chủ động triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền thuê ngoài. Đến nay, 100% cục đã hoàn thành tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Năm 2022, 3 kỳ quay thưởng ghi nhận 4.269 giải thưởng được trao với tổng giá trị hơn 9,65 tỷ đồng.

Trong quá trình chuyển đổi số, ngành cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4; 90% thủ tục hành chính điện tử đạt cấp độ 3, 4; 100% người nộp được cấp định danh và xác thực điện tử. Bên cạnh đó cố gắng 80% hồ sơ xử lý trên môi trường mạng; 50% hoạt động kiểm tra thực hiện trên môi trường số cấp độ 3, 4; 100% nhu cầu, công việc tin học hóa được tập trung tích hợp; 100% hồ sơ cán bộ được lưu trữ điện tử.


Tham khảo thêm về những tin tức,sự kiện kinh tế khác cùng Nhượng Quyền Việt, xem tại đây!

Để quảng cáo thương hiệu nhượng quyền, đăng tin cho thuê mặt bằng, đăng tin tuyển dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hello@nhuongquyenviet.vn

Rate this post
Translate »